Menu
  • Ring oss +47 970 57000

  • Åpent 09:00 - 20:00

  • Send epost info@transportweb.no

Kjørekontor

Hovedside

På hovedsiden har man oversikt over alle bestillinger, samt liste med biler og kart med posisjon til alle biler. Herfra har man også tilgang til all info om biler, bestillinger, kunder og rapporter og administrative oppgave. Tilgang til rapporter og adminsider er begrenset .

Ny bestilling

Å legge til nye bestillinger går som en lek, systemet foreslår navn og adresser basert på tidligere bestillinger og google maps. Avstand og tidsforbruk, samt lasteberegningsvekt kalkuleres automatisk, slik at systemet om ønskelig kan autoprise det meste

Aktive turer

Her finner man alle turer som er aktive, dvs ikke levert men tildelt bil, eller er på vei til levering. Klikker man på en levering, ser man alle leveringer på bilen som har denne, samt biilens posisjon.

Turer på bil

Her finner man alle turer som er aktive på bilen, og kan sortere disse i ønsket rekkefølge, man kan også få ruteforslag i kart for de ti neste stoppene fra bilens posisjon.

Turer på bestilling

Klikker man på en bestilling på hovedsiden får man opp alle turer eller leveringer på denne bestillingen, og kan legge til flere leveringer på samme bestilling. Man kan også kopiere turer, eller kopiere en hel bestilling med mange turer.

KundeWEB

Hovedside kunde

Herfra kan kunden se alle sine aktive turer, samt leverte og fakturerte turer, legge til nye bestillinger, og om ønskelig se hvor en gitt bil befinner seg med deres gods. Klikker man på en bestilling på hovedsiden får man opp alle turer eller leveringer på denne bestillingen, og kan legge til flere leveringer på samme bestilling. Man kan også kopiere turer, eller kopiere en hel bestilling med mange turer.Kunder kan ikke endre turer når de er tildelt eller aktive. Kunden har også tilgang til kopi av ordre, fraktbrev og underskrifter/bilder

DriverWEB

Startside

På hovedsiden har man oversikt over alle leveringer, og kan endre rekkefølgen de vises på i listen, og i kjøreanvisningene. Herfra har sjåføren også tilgang på Min side, samt leverte turer og rapporter på innkjørt i perioder. Fargen på leveringene endres avhengig av status på turen. Adressen som vises er neste adresse, dvs. henteadresse frem til henting, og leveringsadresse etter henting. Om ønskelig kan det lagres en posisjon for bilen hvert 30, 60,360 eller 600 sekund. Sjåføren kan også velge å vise de neste 25 stoppene i google maps kjøreanvisnger herfra

Vise tur

Herfra kan sjåføren ta bilder av skader på gods, gods som er levert på døren, samt legge til tillegg for f,eks bom eller ventetid, samt ekstra gods. Dette legges rett på ordre for fakturering. Når sjåføren trykker på knappen nederst, lagres det en posijon for leveringen. Det er 5 statusoppdateringer fra bestilling: Tildelt, Akseptert, Laster,Hentet,Losser og Levert, og det lagres posisjon ved alle statusendringer

Underskrift

Ved levering kan man om ønskelig få kundens signatur på mottat gods. Denne blir synlig på utskrift av bestilling og evt. fraktbrev for både kjørekontor og kunde.